Hem

 

Alla behöver ett bra Systematiskt ArbetsMiljöarbete.

 

SK Resurs AB hjälper dig med ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

 

Börja utvecklingen av ditt arbetsmiljöarbete med att snabbt och enkelt få en bild över det nuvarande arbetsmiljöarbetet.

 

Metoden som används är en screening av verksamhetens Systematiska arbetsmiljöarbete (enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2001:01) och som enkelt visar vad som kan behöva kompletteras för att få ett så bra och optimalt arbetsmiljöarbete som önskas.

 

 

SK Resurs AB screening redovisas så som du enkelt förstår och kan använda i ditt fortsatta arbetsmiljöarbete.

 

Screeningen innehåller 3 steg:

1) Genomgång utifrån fastställda frågor som besvaras av arbetsmiljöansvarig, skyddsombud och eventuellt ytterligare andra lämpliga personer som kan verksamhetens arbetsmiljöarbete.

 

2) Bearbetning, värdering och jämförelse med

AFS 2001:01.

 

3) Presentation. Resultatet presenteras vid en uppföljning med en grafisk bild som enkelt ger överblick av verksamhetens aktuella status.

Tillsammans med den grafiska bilden erhålls även en rapport med kommentarer samt en handlingsplan med lämpliga aktiviteter för fortsatt arbete.

 

 

SK Resurs AB utför även uppdrag med

* arbetsmiljösamordning och BAS-U

* att utforma systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

* utbildningar och föreläsningar

* aktiviteter för förbättrad säkerhetskultur

* riskanalyser och riskbedömningar

* kvalificerade olycksutredningar

samt andra kundspecifika önskemål och behov.

 

 

SK Resurs AB kan också hjälpa till med

* att utforma systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

* upprätta anpassade nödlägesrutiner

Copyright © All Rights Reserved 2017-05-14 www.skresurs.se E-post info (@) skresurs.se Tel +46 (0) 70-51 88 332 +46 (0) 454-30 26 26 www.linkedin.com/in/svenolof-karlsson-SK-Resurs