Hem

 

Alla behöver ett bra Systematiskt ArbetsMiljöarbete.

Börja utvecklingen av ditt arbetsmiljöarbete med att snabbt och enkelt få en bild över det nuvarande arbetsmiljöarbetet.

 

SK Resurs AB kan hjälpa dig med detta.

 

Metoden som används är en screening av verksamhetens Systematiska arbetsmiljöarbete (enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2001:01) och som enkelt visar vad som kan behöva kompletteras för att få ett så bra och optimalt arbetsmiljöarbete som önskas.

 

SK Resurs AB kan exempelvis hjälpa till med

* arbetsmiljösamordning och BAS-U

* att utforma systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

* utbildningar och föreläsningar

* aktiviteter för förbättrad säkerhetskultur

* riskanalyser och riskbedömningar

* kvalificerade olycksutredningar

samt andra kundspecifika önskemål och behov.

 

SK Resurs AB kan också hjälpa till med

* att utforma systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

* upprätta anpassade nödlägesrutiner

Copyright © All Rights Reserved 2017-01-25 www.skresurs.se E-post info (@) skresurs.se Tel +46 (0) 70-51 88 332 +46 (0) 454-30 26 26 www.linkedin.com/in/svenolof-karlsson-SK-Resurs