Om

SK Resurs AB bildades i december 2010. Tidigare har verksamheten bedrivits som enskild firma.

Ägare är Svenolof Karlsson.

 

För att alltid säkerställa rätt kompetens och utförande i våra uppdrag samverkar vi vid behov med flera samarbetspartners och konsultnätverk.

 

Svenolof Karlsson:

"Jag har lång praktisk erfarenhet av arbete inom arbetsmiljö-, säkerhets- och HR-området.

 

Jag tror på ett praktiskt och kundanpassat arbete och trivs bäst mitt i arbetsprocesserna. En ständig rörelse och förnyelse i dagens arbetsliv innebär nya utmaningar, nya synsätt och nya lösningar.

 

Min teoretiska utbildning är högskoleexamen inom beteendevetenskap med inriktning mot organisation och ledarskap. Andra genomförda högskoleutbildningar är pedagagik med specialinriktning mot arbetslivet, riskanalysarbete och kvalificerad olycksutredningsmetodik.

Övriga certfierade utbildningar är Certfierad Brandskyddskoordinator (CFPA) och Byggarbetsmiljösamordnare (BAS).

 

Det är med kombinationen av mitt intresse för utveckling och förbättring, mina teoretiska kunskaper och min breda och långa erfarenhet som jag kan hjälpa dig och din organisation att nå era nya mål och visioner.

 

Välkommen att kontakta mig så kan vi diskutera möjligheterna i just din verksamhet"

 

Copyright © All Rights Reserved 2017-05-14 www.skresurs.se E-post info (@) skresurs.se Tel +46 (0) 70-51 88 332 +46 (0) 454-30 26 26 www.linkedin.com/in/svenolof-karlsson-SK-Resurs